vena45 (vena45) wrote,
vena45
vena45

Заявление Верховной Рады «К 65 годовщине Нюрнбергского трибунала». Спасибо за решение

[info] yagayababa
Originally posted by vefff at
Заявление Верховной Рады «К 65 годовщине Нюрнбергского трибунала».
Спасибо за решение!


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ № 7405
от 19 апреля 2011

Про Заявление
Верховного Совета Украины
«К 65 годовщине Нюрнбергского  трибунала над фашистскими преступниками»


Верховный Совет Украины п о с т а н о в л я е т:

1.Текст Заявления «К 65 годовщине Нюрнбергского  трибунала над фашистскими преступниками»  одобрить.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ


Головне українською мовою:


Верховна Рада України привертає увагу української громадськості та світової спільноти до того, що останнім часом  певні політичні сили в Україні та  міжнародних парламентських структурах роблять активні спроби, спрямовані на перегляд висновків Нюрнбергзького трибуналу, спотворення і приниження його історичної ролі. Цим, по суті, піддаються ревізії підсумки Другої світової війни. Аморальними є намагання покласти на СРСР рівну з гітлерівською Німеччиною відповідальність за її розв`язання і тим самим виправдати нацистів, їх пособників за вчинені страхітливі злочини проти людства.


Верховна Рада України підтримує ухвалену  16 листопада 2010 Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН Резолюцію «Неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості», в якій містяться прямі посилання на Статут і Вирок Трибуналу.


Верховна Рада України закликає парламенти  держав світу підтримати згадану Резолюцію під час голосування на пленарному засіданні 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.


Верховна Рада України висловлює стурбованість і рішуче протестує проти спроб окремих політиків, громадських діячів, політичних організацій і рухів у нашій країні реабілітувати і навіть героїзувати колабораціоністів – пособників гітлерівців, виправдати їх злодіяння. Це є злочином перед пам`яттю мільйонів наших співвітчизників, які віддали своє життя у двобої з фашизмом, за честь, свободу і незалежність Батьківщини,  викликом рішенням Нюрнбергзького трибуналу. Цьому не має виправдання.

Трагічні сторінки історії, на яких поставив крапку Нюрнбергський трибунал, не повинні повторитися!


Главное на русском


Верховный Совет Украины привлекает внимание украинской общественности и мирового сообщества к тому, что в последнее время определенные политические силы в Украине и международных парламентских структурах предпринимают активные попытки, направленные на пересмотр выводов Нюрнбергского трибунала, искажение и принижение его исторической роли. Этим, в сущности, подвергаются ревизии итоги Второй мировой войны.
Аморальны попытки возложить на СССР равную с гитлеровской Германией ответственность за ее развязывание и тем самым оправдать нацистов и их пособников за совершенные ужасающие преступления против человечества.


Верховный Совет Украины
поддерживает одобренную 16 ноября 2010 года Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцию «О недопустимости определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которая содержит прямые ссылки на Устав и Приговор Трибунала.


Верховный Совет Украины призывает парламенты государств мира поддержать упомянутую Резолюцию во время голосования на пленарном заседании 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
.


Верховный Совет Украины выражает обеспокоенность и
решительно протестует против попыток отдельных политиков, общественных деятелей, политических организаций и движений в нашей стране реабилитировать и даже героизировать коллаборационистов – пособников гитлеровцев, оправдать их злодеяния. Это преступление перед памятью миллионов наших соотечественников, которые отдали жизнь в поединке с фашизмом, за честь, свободу и независимость Родины,  вызовом решениям Нюрнбергского трибунала. Этому нет оправдания.


Трагические страницы истории, на которых поставил точку Нюрнбергский трибунал, не должны повторяться!

 

результаты голосования и еще пару слов  )
Tags: ВР, Нюрнбергский трибунал
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments